شرکت در نمایشگاه ایران هلت

بازگشت به آرشیو اخبار

شرکت مبناطیف همراه با سایر شرکتهای مجموعه آنالیز دستگاهی(ماد) در هجدهمین دوره نمایشگاه ایران هلث از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت شرکت خواهد نمود.