دریافت ISO 9001/2015

بازگشت به آرشیو اخبار

شرکت مبناطیف موفق گردید تا استاندارد ISO 9001/2015 را در زمینه مدیریت و استاندارد - ISO 10002/2014 را در زمینه خدمات پس از فروش از موسسه معتبر TUV Nord اخذ نماید.