آرشیو اخبار

  • شرکت در نمایشگاه ایران هلث

    شرکت مبناطیف همراه با سایر شرکتهای مجموعه آنالیز دستگاهی(ماد) در هجدهمین دوره نمایشگاه ایران هلث از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت شرکت خواهد نمود. 

    14 بهمن ماه 1393

 1